Náš tým

Expand your mind, make a change

Náš tým expertů

O každého konkrétního partnera pečuje odborník, který spolupracuje s ostatními členy týmu.
Kompletní přehled služeb
Jestli chceš vědět, co bude, tak se dívej na to, co děláš teď.

Pavel Houška

Vystudoval český jazyk a historii, prošel všemi stupni našeho školství, pracoval v korporátních firmách a lektoroval v oblasti soft skills. V roce spoluzaložil firmu Dobrokar, která se zaměřuje na smysluplné projekty.  Vede základní školu Na Dědině, která vytváří radostné prostředí pro výchovu dětí v rámci kritického a růstového myšlení. Spolupracuje se základními školami, kterým pomáhá vytvářet strategii, hodnoty a fajn prostředí.
Je táta dvou dětí, ve volném čase se věnuje literatuře, šachům a badmintonu.
Když nemůžeš, tak přidej.

Jakub Borek

Vystudoval Právo ve veřejné správě v Olomouci. Nyní pro obce a příspěvkové organizace vykonává právní služby, zejména v oblasti GDPR a spisové služby.
Ve volném čase se věnuje aktivně sportu a táborovým aktivitám pro děti a mládež.
Expand your mind, make a change

Zuzana Hryzbilová

Po studiu na Pedagogické fakultě UK obor učitelství na I. stupni ZŠ a bakalářského programu školského managementu čtyři roky působila na pozici ředitelky v jedné z nejstarších základní škol v České republice, v ZŠ Klíček o.p.s. v Praze, následně rok pracovala v soukromé dvojjazyčné Sunny Canadian International School ve Zdiměřicích. Od roku 2011 pomáhá se zakládáním a chodem komunitních a soukromých základních škol. Je příznivcem inkluze, zajímá ji teorie a praxe domácí školy (individuálního vzdělávání).
V současné době je ředitelkou Základní školy Těptín s.r.o., kterou v roce 2016 spoluzaložila. Podílela se také při tvorbě nástrojů hodnocení úrovně čtenářské gramotnosti dětí a žáků a spolupráce při tvorbě metodiky pro hodnocení úrovně podpory vzdělávání ke čtenářské gramotnosti (externě s Českou školní inspekcí).
Že nedostanete v životě vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí

Josef Staněk

Po absolvování VŠE v Praze pracoval několik let v mezinárodní společnosti zabývající se poradenstvím pro banky a finanční instituce. Poté vedl společnost poskytující dotační služby jak z Evropských strukturálních fondů tak z národních dotačních programů. V současné době tyto služby nabízí prostřednictvím vlastní firmy.  Vedle toho je zapojen ve společnosti zabývající se vývojem softwaru a aplikací. Hromadu kancelářské práce se snaží vyvážit prací v rodinném vinařství v malebné obci Blatnice pod Sv. Antonínkem, což považuje i za jednoho z jeho hlavních koníčků.
Volný čas tráví především s rodinou, rád si zahraje tenis, squash a kulečník.
To, co je dobré teď, může být za 5 let zbytečné.
To, o čem teď nevíme, může být za rok nutné.

Pavel Slováček

Vystudoval podnikovou ekonomiku a projektový management, rozvoj a řízení lidských zdrojů, veřejnou správu a politiku. Prošel řadou korporací s obratem nad 1 mld. Kč a do konce ledna 2020 byl ředitelem TIC ve Zlíně, kde vytvářel podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem s důrazem na high-tech technologie pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Je spolutvůrcem a konzultantem několika úspěšných start-upových projektů. V současné době pracuje na volné noze pro MMR v oblasti pilotního projektu 5G sítí, pro Technologické inovační centrum ve Zlíně a aktivně pomáhá zvyšovat zisky a získat nové zákazníky u celé řady firem.
Je ten, kdo trvale tvoří a zlepšuje. Klade důraz na definování cílů a jednoduchost řešení. Používá selský rozum a kritické myšlení.
Disponuje znalostmi v oblasti managementu, obchodu a marketingu. Aktivně se zajímá o  E-Commerce, ICT, grafiku a webdesign.
Volný čas tráví aktivním odpočinkem, s rodinou a přáteli, na zahradě. Je milovníkem moře, jachtingu, rád griluje a v zimě lyžuje.