Služby

Naše služby jsou postaveny na profesionalitě a odbornosti.

Naše klienty aktivně upozorňujeme na nově vzniklé povinnosti a nabízíme pomoc s jejich plněním.

 • Implementace novel a zákonů

  Školy jako orgány veřejné moci, datové schránky, registr práv a povinností, eIDAS...

 • GDPR

  Vytváříme kompletní řešení problematiky GDPR pro města, obce a příspěvkové organizace.

 • Dotace

  Nabízíme komplexní dotační služby, a to jak z Evropských strukturálních fondů tak z národních dotačních titulů.

 • Pro školy a školky

  Spolupracujeme se školami a školkami na zlepšení školního prostředí.

 • Školení

  Připravujeme pro Vás širokou nabídku vzdělávacích kurzů včetně e-learningu.

 • Webové prezentace

  Naší prioritou při tvorbě webových stránek je především jejich funkčnost a jejich přínos pro naše klienty.

 • Grafické práce

  Potřebujete vizitky, plakát, reklamní předměty, logo?

 • Spisová služba a zákon o archivnictví

  Je nám jedno, zda je vedena elektronicky nebo papírově – umíme obojí!

 • Směrnice

  Postupná aktualizace všech směrnic (zákonných, interních), jednacích řádů organizace dle platným právních norem.

 • Online výuka

  Jak zvládnout výuku po uzavření škol?

 • Zálohy

  Data jsou to nejcennější, co máte, proto je nutné je zálohovat!

 • Výběrová řízení

  Poskytujeme služby spojené s realizací výběrových řízení zahrnující zejména následující kroky...