Implementace novel a zákonů

 • Školy jako orgány veřejné moci

  Každá škola a školské zařízení musí provést registraci agendy v registru práv a povinností.

 • Datové schránky

  Všechny úřady mají povinnost komunikovat prostřednictvím datových schránek s každým, kdo ji má zřízenou.

 • Registr práv a povinností

  egistr práv a povinností (RPP) slouží jako zdroj údajů pro informační systémy základních registrů při řízení přístupu uživatelů...

 • eIDAS

  Nařízení eIDAS & související právní úprava oblasti služeb vytvářejících důvěru v ČR...

 • ZÁKON č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

  Natavíme právní mantinely, které při správném dodržování Vám zaručí, že Vás nikdo nenapadne ohledně např. GDPR.

 • Informační systém skutečných majitelů

  Je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích.

 • Centrální registr oznámení

  yužívá se k výkonu veřejné moci v oblasti střetu zájmů.

 • ISVS

  Do ISVS se vkládají informace o informačních systémech, které organizace používá...

 • RUIAN

  RÚIAN je veřejný seznam, který umožňuje uživatelům z řad veřejné, ale i komerční a akademické sféry, dálkový přístup přes internet.

 • Registr smluv (ISRS)

  Všechny státní a veřejnoprávní instituce mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv.

 • Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie...