Naše poslání

Naším posláním je pomáhat obcím a školským zařízením tak, aby díky naším službám měly vytvořené přehledné pracovní prostředí, ve kterém se cítí jistě a které jim usnadňuje jejich práci.

Implementace novel a zákonů

Školy jako orgány veřejné moci, datové schránky, registr práv a povinností, eIDAS, Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, Informační systém skutečných majitelů, Centrální registr oznámení, ISVS, RUIAN

GDPR

Vytváříme kompletní řešení problematiky GDPR pro města, obce a příspěvkové organizace.

Směrnice

Postupná aktualizace všech směrnic (zákonných, interních), jednacích řádů organizace dle platným právních norem.

Spisová služba a zákon o archivnictví

Je nám jedno, zda je vedena elektronicky nebo papírově – umíme obojí!

Výběrová řízení

Poskytujeme služby spojené s realizací výběrových řízení zahrnující zejména následující kroky...

Pro školy a školky

Spolupracujeme se školami a školkami na zlepšení školního prostředí pomocí

92

Obcí

56

Škol a školek

6

Mikroregionů

933

Šálků kávy