Spisová služba a zákon o archivnictví

Je nám jedno, zda je vedena elektronicky nebo papírově – umíme obojí!

  • Aktualizace spisového a skartačního řádu obce, školy dle platných právních norem
  • Komunikace s příslušným archivem
  • Metodická pomoc a dohled při vedení spisové služby
  • Zajištění skartačního řízení