Dotace

Nabízíme komplexní dotační služby, a to jak z Evropských strukturálních fondů tak z národních dotačních titulů. Tyto služby zahrnují analýzu možností čerpání dotací, výběr vhodného dotačního titulu, zpracování žádosti o dotaci, zpracování žádosti o platbu a následná příprava monitorovacích zpráv po celou dobu udržitelnosti projektu.