Informační systém skutečných majitelů

Evidence údajů o skutečných majitelích je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. Systém eviduje i skutečné majitelé svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy.

Pro kompetentní osobu připravíme zaškolení , vložíme do IS oznámení pro Vaši obec a příspěvkovou organizaci.