Školy jako orgány veřejné moci

V souvislosti s registrací agendy A3082 Školský zákon, kterou mají školy a školská zařízení ve smyslu § 50 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, vedeny v základním registru práv a povinností jako orgány veřejné moci.
Školy a školská zařízení dostávají do datových schránek informaci z Ministerstva vnitra ČR o registraci agendy v základních registrech a povinnost ji zaregistrovat ve lhůtě do 30 dnů (na základě § 55 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů) prostřednictvím registru práv a povinností AIS RPP Působnostní.
Každá škola a školské zařízení musí provést registraci agendy v registru práv a povinností. Pro školy a školská zařízení bude mít tato registrace pozitivní dopad, protože jim umožní čerpat referenční údaje ze základních registrů a také bezplatné užívání datové schránky typu orgánu veřejné moci.