Pro školy a školky

Spolupracujeme se školami a školkami na zlepšení školního prostředí pomocí

I Supervize

Díky supervizi můžete zlepšit školní prostředí tak, aby se v ní všichni pracovníci cítili dobře, autenticky a chodili do práce rádi. Supervize je jako prostředek mimořádně účinná pro celý školní tým.

II Koučování

Díky koučování se můžete pracovně a osobně posunout. Koučování vám dodá odvahu, sebedůvěru a podporuje smysl Vaší práce. Tento proces probíhá důvěrně jeden na jednoho.

III Vytvoření vize školy a její principů

Bez jasné vize a principů je fungování a zdravý růst školy velmi obtížné, ne-li nemožné. Pomůžeme vám nastavit vaše směřování a popsat hodnoty, na kterých vám záleží.

IV Provedení interního auditu pro vaši organizaci

Pokud je potřeba, provedeme audit vašich nákladů/příjmů a pomůžeme nastavit zdravé finanční prostředí.

V Smysluplného teambuildingu

Připravíme pro vás smysluplný teambuilding, při kterém se skvěle pobavíte a zároveň pomůžete dobré věci. Na těchto akcích spolupracujeme se společností Dobrokar (podívejte se na www.dobrokar.cz)

VI Na míru připravených vzdělávacích akcí pro vaše zaměstnance

Vnímáme potřeby klientů, a proto vzdělávací akce připravuje na míru každého našeho partnera.