Směrnice

Postupná aktualizace všech směrnic (zákonných, interních), jednacích řádů organizace dle platným právních norem.