ISVS

Informační systémy veřejné správy jsou souborem informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy.

Do ISVS se vkládají informace o informačních systémech, které organizace používá,

např. evidence obyvatel, poplatky – na základě registrace se mj. vydává certifikát.

Pro tento důležitý systém vám pomůžeme nastavit přístup, zaregistrovat IS, popřípadě vygenerovat certifikát a zařídíme následnou obnovu certifikátu.