Výběrová řízení

Poskytujeme služby spojené s realizací výběrových řízení zahrnující zejména následující kroky:

  • zpracování zadávací dokumentace včetně asistence při přípravě potřebných příloh
  • vyhlášení výběrového řízení
  • organizace procesu otevírání a hodnocení nabídek (pomoc se sestavením komise, zpracování všech příslušných protokolů, atd.)
  • vyhlášení výsledků výběrového řízení
  • kontrola dodržování zákonných lhůt a termínů