Centrální registr oznámení

Centrální registr oznámení se stal informačním systémem veřejné správy. Využívá se k výkonu veřejné moci v oblasti střetu zájmů. Na Centrální registr oznámení se zároveň vztahují specifické podmínky pro tvorbu a provoz informačních systémů obsažené v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.

Pro Centrální registr zaškolíme Vaší odpovědnou osobu, nastavíme přístup, založíme uživatele, vložíme oznámení  a optimalizujeme pro Vaší obec.